The weather in

Cidade de Antioquia, Instituto (en Xinzo de Limia)